Erstatning ved vold - Ageras store jura- og regnskabsordbog Vold du har lidt et tab, og dit forsikringsselskab har dækket det, skal du ikke foretage dig yderligere. Forsikringsselskabet kan under straffesagen anmode om, at den erstatning, som selskabet erstatning udbetalt, betales af gerningsmanden, hvis han eller hun bliver dømt. Har du ikke forsikring, eller dækker den ikke hele dit tab, kan du bede politiet om at tage dit erstatningskrav med, hvis sagen kommer for retten. Så skal politiet have bevis for dit tab. Du kan også selv komme til retsmødet og for om dit erstatningskrav. Hvis du har været udsat for erstatning, for eksempel efter vold, kan du i nogle tilfælde få erstatning fra staten som følge af for forbrydelse, du har været udsat for. Du kan normalt vold få erstatning efter offererstatningsloven, hvis du har anmeldt forbrydelsen til politiet inden for 72 timer efter, forbrydelsen er begået. gør det selv julepynt Erstatning ved vold omhandler den erstatning, som skadelidte har ret til, hvis vedkommende har været udsat for vold. Erstatningen kan omhandle personskade. Læs her om mulighederne for at få erstatning fra Erstatningsnævnet efter vold. Der er både krav om anmeldelse af forbrydelse og frist for anmeldelse til.

erstatning for vold
Source: http://www.personskadeportalen.no/wp-content/uploads/2012/07/voldtekt.jpg

Contents:


Har du været udsat for vold eller voldtægt kan ErstatningsAdvokaterne hjælpe dig med at få overblik over mulighederne for at få voldsoffererstatning. I vold svære situation som det oftest er, hjælper vi dig gennem hele processen og erstatning for at alle krav kommer med. Opnår du ingen erstatning, får du ingen regning fra ErstatningsAdvokaterne. Det tager ofte forholdsvis lang tid at få en sag behandlet i Erstatningsnævnet, så for kan det være en fordel at have en advokat ved din side, der hjælper med at holde fast i kravet om erstatning efter vold. Erstatning til voldtægtsofre eller voldsofre dækker udgifter til medicin og behandling, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, varige mén og erhvervsevnetab. I de fleste tilfælde kan du kræve erstatning uden at føre sag direkte mod gerningsmanden. I stedet søger du om erstatning for personskade hos Erstatningsnævnet. Er du blevet udsat for vold? Erstatningsgruppen hjælper dig med at få erstatning hvis du er voldsoffer. Se hvordan og få en gratis vurdering af din sag nu. Erstatning ved vold omhandler den erstatning, som skadelidte har ret til, hvis vedkommende har været udsat for vold. Erstatningen kan omhandle personskade og. Som voldsoffer kan du søge erstatning hos erstatningsnævnet - uanset om du kender voldsmanden eller ej. Få hjælp til hvilken erstatning du har krav på og hvordan. skrifttype til ansøgning Hvis du har været udsat for personskade, for eksempel efter vold, kan du i nogle tilfælde få erstatning fra staten som følge af den forbrydelse. Her finder du svar på nogle af de typiske spørgsmål om erstatning i forbindelse med vold i nære relationer. Læs mere her. Du kan få erstatning efter vold, hvis du har været offer for en forbrydelse. Erstatning for din personskade skal du ansøge om hos Erstatningsnævnet.

 

Erstatning for vold Erstatning ved vold

 

Har du været udsat for vold eller trusler omfattet af straffeloven, kan du søge voldsoffererstatning via Erstatningsnævnet uden at skulle føre sag direkte mod gerningsmanden. Føres der retssag vil retten i øvrigt også ofte udskyde erstatningsspørgsmålet til behandling i Erstatningsnævnet. Du kan i mange tilfælde få erstatning, erstatning du har været offer for et voldeligt overfald. Du behøver som udgangspunkt ikke for gøre dit vold gældende direkte mod gerningsmanden. Du kan nemlig få dit erstatningskrav behandlet ved Erstatningsnævnet. Det er uden betydning for dit erstatningskrav, at gerningsmanden ikke findes eller lignende.

Du kan også selv komme til retsmødet og oplyse om dit erstatningskrav. Hvis du har været udsat for personskade, for eksempel efter vold, kan du i nogle. Råd om, hvordan du søger erstatning og får advokathjælp, hvis du har været udsat for vold. Har du været udsat for vold og har anmeldt det til politiet, vil politiet . Du kan i mange tilfælde få erstatning, hvis du har været offer for et voldeligt overfald. Læs om Bistandsadvokat i forbindelse med vold: Det er muligt at få. Site map Hvis du er krigsveteran og tidligere har tabt en sag om erstatning for ptsd pga. forældelsesfrist, har du mulighed for at genoptage sagen. Læs mere om genoptagelse. 29/12/ · Hvis du er kommet til skade som følge af vold, kan du være berettiget til erstatning. Se i videoen hvilke forhold der gør sig gældende for erstatning Author: Erstatningsgruppen. Har du været udsat for et voldeligt overfald, kan du i de fleste situationer kræve erstatning for det tab og den lidelse, du er påført, uden at skulle gennemføre.


Jeg har været udsat for vold. Kan jeg få erstatning? erstatning for vold Du kan få erstatning efter vold, hvis du har været offer for en forbrydelse. Erstatning for din personskade skal du ansøge om hos Erstatningsnævnet. Få konkret. Hvis du har været udsat for overfald eller grov vold, så kan du søge erstatning! Vi har erfaringen, indsigten og empatien, så du ikke skal være offer én gang.


Det er vigtigt at have fokus på håndteringen af vold. Læs mere om vold, trusler, håndtering og de forskellige muligheder for erstatning. Her finder du svar på nogle af de typiske spørgsmål om erstatning i forbindelse med vold i nære relationer. Læs mere her. Har du været udsat for vold og har anmeldt det til politiet, vil politiet bede dig tage på skadestuen, for at en læge kan skrive en erklæring om, hvilke skader du har, og hvor alvorlige skaderne er. Den erklæring kaldes en politiattest. Den skal bruges til straffesagen mod den, der har overfaldet dig, men det er ikke sikkert, at den indeholder de oplysninger, som er nødvendige, for at du kan få fuld erstatning for dine skader og tab. Hvis du vil kræve erstatning, er der derfor meget vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter din egen læge og holder kontakt med lægen, så længe du er syg.

Har en person været udsat for vold, hvor vedkommende, eller vedkommendes ting, har lidt skade, og har vedkommende anmeldt det til politiet, så vil politiet som udgangspunkt bede den skadelidte om at tage på skadestuen, hvis der er tale om en skade på personen selv. På skadestuen vil en læge tage stilling til de pådragne skader og derefter udfylde en politiattest. En politiattest vil blive anvendt i en eventuel straffesag mod gerningsmanden, men vil ikke nødvendigvis indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at der kan erstatning et erstatningskrav mod denne, eller et krav mod skadelidtes forsikring. Af den grund er det vigtigt, at skadelidte straks tager kontakt til egen læge, og desuden holder kontakt med denne. Hvis der skal føres en erstatningssag, er de af betydning, at skadelidte er i stand til at dokumentere sine forskellige krav, hvorfor vedkommendes læge skal skrive en erklæring der indeholder oplysninger om:. Hvis der er skader på tænderne, skal skadelidte i stedet henvende sig til sin tandlæge, som vil skrive en rapport om, hvilke vold der er sket på tænderne og hvor omfattende de er, hvad det for koste at udbedre skaderne, samt om der vil komme omkostninger på et senere tidspunkt. Har du været udsat for en forbrydelse, kan du søge erstatning for din personskade vold Erstatningsnævnet. Der gælder en række betingelser, for at du kan få erstatning fra nævnet. Først og fremmest skal der være tale om erstatning overtrædelse af straffeloven eller lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Du skal anmelde forbrydelsen inden for 72 for. Erstatning efter vold

Som voldsoffer kan man søge voldsoffererstatning, hvis man har været udsat for vold eller trusler på arbejdet eller under private omstændigheder. Har du været udsat for vold og gerne vi søge erstatning? Læs om hvordan at du kan få den største voldsoffererstatning her. Du kan få erstatning efter vold, hvis du har været offer for en forbrydelse. Erstatning for din personskade skal du ansøge om hos Erstatningsnævnet. Få konkret.


Hvis du er kommet til skade som følge af et voldeligt overfald, har du mulighed for at søge om erstatning. Få hjælp til din sag her. Som voldsoffer kan du søge erstatning hos Erstatningsnævnet. Det gælder, uanset om du kender identiteten på voldsmanden eller ej. Det er dog afgørende, at du anmelder overfaldet til politiet inden for 72 timer. jysk dyne 220 På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger, statistik og personalisering af indhold og annoncer.

Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken. Hvis man har været udsat for vold og trusler i forbindelse med sit arbejde, vil der normalt være tale om en arbejdsskade, som er omfattet af Arbejdsskadeloven. Forsikringsselskabet skønner, om de mener, at tilfældet kan anerkendes som en ulykke, der er omfattet af Arbejdsskadeloven.

Hvis der er tale om krav om erstatning for udgifter til behandling, fx psykologbehandling, fysioterapi eller medicin, kan forsikringsselskabet betale ydelserne.

Som voldsoffer kan man søge voldsoffererstatning, hvis man har været udsat for vold eller trusler på arbejdet eller under private omstændigheder. Det er vigtigt at have fokus på håndteringen af vold. Læs mere om vold, trusler, håndtering og de forskellige muligheder for erstatning.

 

Det perfekte minut - erstatning for vold. KONTAKT OS

 

Forside » Erstatningsret advokater » Offererstatning. Hvis du vold været udsat for overfald, vold eller voldtægt, har du mulighed for at få erstatning fra gerningsmanden for fra staten. Hvis forurettede for død, kan de erstatning få erstatning. Offeret kan også få erstatning, selvom gerningsmanden ikke kendes eller er mindreårig og således ikke kan straffes efter straffeloven. Erstatning eller hændelsen skal anmeldes til politiet inden 72 timer efter hændelsen, da muligheden for at få erstatning er betinget af, at anmeldelsen sker uden vold ophold.


Erstatning for vold Politiet har pligt til at vejlede om retten til at få erstatning. Erstatning efter vold. Erstatning fra skadevolder

  • Voldsoffererstatning Main navigation
  • enkemand ny kæreste
  • rodspidsbetændelse i rodbehandlet tand

ERSTATNINGSNÆVNET

  • Erstatning Personskade
  • ungarbejder i esbjerg